» DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI IOE.VN CẤP TRƯỜNG, CẤP QUẬN

- Theo Phòng GD&ĐT Quận đối với cấp TIỂU HỌC, THCS về việc chọn học sinh thi Olympic tiếng anh cấp Quận ( Hai điều kiện):
   + Theo sự phân bổ số lượng các khối thi (Ban tổ chức Olympic tiếng Anh cấp quận)


Lớp
TIỂU HỌC
THCS
Phân bổ số lượng các khối thi
Phân bổ số lượng các khối thi
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Số lượng
5
5
10
10
10
10
10

   + Thí sinh đăng ký dự thi phải có số điểm thi vòng trường lớn hơn hoặc bằng 1000 điểm.

- Theo đó, trường PT Việt Mỹ có danh sách và kết quả thi Olympic tiếng anh cấp Trường và cấp Quận cho khối Tiểu Học và THCS năm học 2012 - 2013 như sau:


No
Họ tên
Lớp
Các cấp
Điểm
Thời gian làm bài
1
Trịnh Lê Yến Vy
3
Cấp Trường
1910
26 phút 37 giây
Cấp Quận
1210
30 phút
2
Nguyễn Phạm Thanh Thư
3
Cấp Trường
1870
29 phút 19 giây
Cấp Quận
1160
30 phút
3
Giản Gia Nghi
3
Cấp Trường
1860
24 phút 26 giây
Cấp Quận
1070
30 phút
4
Phan Quốc Thịnh
3
Cấp Trường
1610
25 phút 2 giây
Cấp Quận
1240
30 phút
5
Lâm Thị Phụng Như
3
Cấp Trường
1330
30 phút
Cấp Quận
770
30 phút
1
Nguyễn Ngọc Đông Phương
4
Cấp Trường
1810
29 phút 32 giây
Cấp Quận
1160
30 phút
1
Nguyễn Khôi
5
Cấp Trường
1400
30 phút
Cấp Quận
1150
30 phút
2
Nguyễn Uyên My
5
Cấp Trường
1380
30 phút
Cấp Quận
1510
29 phút 48 giây
3
Trịnh Minh Thư
5
Cấp Trường
1350
30 phút
Cấp Quận
1050
30 phút
4
5
Cấp Trường
1280
30 phút
Cấp Quận
1020
30 phút
5
5
Cấp Trường
1010
30 phút
Cấp Quận
720
30 phút
1
Lý Thuận Khang
6
Cấp Trường
780
29 phút 57 giây
Cấp Quận
1110
30 phút
2
6
Cấp Trường
720
30 phút
Cấp Quận
1260
30 phút
3
6
Cấp Trường
550
30 phút
Cấp Quận
1310
30 phút
4
Nguyễn Ngọc Thảo
6
Cấp Trường
530
30 phút
Cấp Quận
1120
30 phút
5
Nguyễn Huỳnh Bá Phúc
6
Cấp Trường
470
30 phút
Cấp Quận
970
30 phút
6
Lê Thị Mỹ Phương
6
Cấp Trường
480
30 phút
Cấp Quận
990
30 phút
7
Trương Tấn Lộc
6
Cấp Trường
280
30 phút
Cấp Quận
1050
29 phút 58 giây
8
Huỳnh Ngọc Ánh
6
Cấp Trường
270
30 phút
Cấp Quận
540
30 phút
1
Ngô Bảo Long
7
Cấp Trường
1690
27 phút 50 giây
Cấp Quận
1540
30 phút
2
Võ Minh Thiên Long
7
Cấp Trường
1240
30 phút
Cấp Quận
1210
30 phút
3
Phan Minh Trang
7
Cấp Trường
1090
30 phút
Cấp Quận
1170
30 phút
4
7
Cấp Trường
990
30 phút
Cấp Quận
1000
30 phút
5
7
Cấp Trường
850
30 phút
Cấp Quận
870
30 phút
6
7
Cấp Trường
820
30 phút
Cấp Quận
450
30 phút
1
Nguyễn Ngọc Anh Thư
8
Cấp Trường
730
30 phút
Cấp Quận
970
30 phút
2
Nguyễn Phước Thanh Phúc
8
Cấp Trường
680
30 phút
Cấp Quận
580
30 phút
3
Mạc Minh Quân
8
Cấp Trường
440
30 phút
Cấp Quận
530
30 phút
 

Facebook Favorites More
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Facebook Themes